Snekring, tømring

Bygging av trehus, garasjer, boder, terrasser, lysthus.

Tilbygg og påbygg.

Montering og installasjon av alle typer dører, vinduer, porter og trapper.

Montering av kjøkken og garderober.

Spør oss

Produksjon